Нагорно-карабахский конфликт: EHRAC представляет Совету Европы анализ международных стандартов постконфликтной реституции собственности

1 ноября 2016 г.

1 ноября 2016 г. EHRAC подал заявление в Комитет министров Совета Европыотносительно исполнения постановлений Европейского суда по правам человека от июня 2015 года по двум делам, связанным с нагорно-карабахским конфликтом: Саргсян против Азербайджана а также Чирагов и другие против Армении.

Большая палата Европейского суда пришла к выводу по обоим делам, что:  «… Представляется особенно важным создать механизм имущественных претензий, который должен быть легкодоступным и предусматривать процедуры, работающие с гибкими стандартами доказывания, позволяющие заявителю и другим лицам в его ситуации восстановить свои имущественные права и получить компенсацию за потерю их удовольствие ". В этом документе изложены международные стандарты, в том числе Принципы ООН Пинейру и Принципы Поульсена Совета Европы - о реституции собственности в постконфликтный период, что откроет путь к эффективному исполнению судебных решений.

Полезные ссылки
Представление по Правилу 9 (2): Саргсян против Азербайджана и Чирагов и другие против Армении
Информационная записка: Саргсян против Азербайджана и Чирагов и другие против Армении
Размораживание замороженного конфликта? Решения Европейского суда по Нагорному Карабаху (Блог)
Саргсян против Азербайджана (Официальное решение)
Чирагов и другие против Армении (Официальное решение)
В период проведения Европейских игр Европейский суд вынес знаменательное решение против Азербайджана (Пресс-релиз)

Լեռնային ղարաբաղի հակամարտտւթյւթյւն: օրենք 9 (2) դիմդիմւմ ետ-հակամարտային սեփականւթյւթյան իրավվւնքի վերականգնման միջազգային չափանիշների խախտման վերաբերյալ


2016 թվականի նոյեմբերի 1-ին Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Կենտրոնը դիմումով ներկայացել է Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների Կոմիտե 2015 թվականի հունիսին Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ կայացրած երկու դատավճիռների իրականացման հետ կապված, Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Չիգարովն ու այլոք ընդդեմ Հայաստանի.

Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի Մեծ Պալատը երկու դեպքերում էլ նշել է, որ “… հատկապես անհրաժեշտ է, որ ներդրվի սեփականության իրավունքի վերականգնման մեխանիզմ, որը կլինի հեշտ հասանելի եւ կտրամադրի ընթացակարգեր, որոնք կաշխատեն ապացույցների ներկայացման ճկուն չափանիշներով, ինչը հնարավորություն կտա հայցվորին եւ նմանատիպ իրավիճակում գտնվող այլ անձանց վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը եւ ստանալ փախհատուցում այդ իրավունքի խախտման համար։ ” Տվյալ դիմումը ներկայացնում է ետ-հակամարտային իրավիճակներում սեփականության իրավունքի վերականգնման միջազգային չափանիշները, այդ թվում նաեւ ՄԱԿ-ի Պինխերոյի սկզբունքները եւ Եվրոպայի Խորհրդի Պոուլսենի սկզբունքները, որոնք կհարթեն դատավճիռների արդյունավետ իրականացման ճանապարհը.

Նշված դեպքերի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար, տեսեք ստորև հղումները։


Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: 9 (2) saylı qaydaya əsasən münaqişələrdən sonra mülkiyyətin restitusiyasına üzrə beynəlxalq standartların təsnifləşdirilms


1 ноября 2016 г. Avropa İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi (EHRAC) Avropa urasının Nazirlr Komitəsinə təqdimat Göndərmişdir. Bu təqdimat Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2015-ci ilin iyun ayında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki iş (Саргсян Азəрбайджана карши və Iraqov və digərləri Ermənistana qarşı) üzrə elan etdiyi qərarların icrası ilə laqədardır.

Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası hər iki üş üzrə belə nəticəyə gəlmişdir ki, «..Ərizəçilər və onların vəziyyətində Olan başqaları üçün mülkiyyət hüquqlarının bərpasına və ondan istifadə etmək imkanının itirilməsinə görə kompensasiya əldə etməsinə imkan yaradan, асан müraciət edilə bilən və Чевик sübut etmə standartlarına əsaslanan prosedurları təmin edən mülkiyyətin tələb edilməsinə Dair mexanizmlərin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb Эдир. » Qərarların Effektiv şəkildə icrası üçün təqdimatda münaqişələrdən sonra əmlakın restitusiyasına dair beynəlxalq standartlar, o cümlədən BMT-nin «Пинейро Принсиплери » və Авропа Urasının «Poulsen Prinsipləri» irəli sürülür.

Bu işlər üzrə digər sənədlərlə tanış olmaq üçün aşağıdakı linklərə daxil ola bilərsiniz: